مناطق حاشیه نشین ورامین | خبر معتبر
شهرک مدرس(گرگ تپه) همچنان زیر سایه بی توجهی / وقف و مشکلات پایان ناپذیرش❗ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
قابل توجه مسوولان ورامین:

شهرک مدرس(گرگ تپه) همچنان زیر سایه بی توجهی / وقف و مشکلات پایان ناپذیرش❗

شهرک مدرس یا گرگ تپه که به گل تپه نیز شهره می باشد ؛ به عنوان یکی از مناطق حاشیه نشین ورامین از آن یاد می شود که همواره مشکلات و معضلات فراوانی را با خود به همراه داشته است.