مناطق مسکونی | خبر معتبر
آخرین گام در تکمیل طرح قطار حومه ای ورامین برداشته شد ۰۷ اسفند ۱۳۹۹
فرماندار ورامین خبر داد؛

آخرین گام در تکمیل طرح قطار حومه ای ورامین برداشته شد

فرماندار ورامین گفت:‌ با اجرا و تکمیل پل قاسم آباد، دولت به تمام تعهدات خود در حوزه راه‌آهن عمل کرد و مسیر برای افتتاح کامل قطار حومه‌ای پیشوا - ورامین - قرچک - تهران هموار می‌شود.