منطقه مکران | خبر معتبر
توسعه منطقه مکران اقدامی راهبردی و با اهمیت ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
معاون وزیر نفت:

توسعه منطقه مکران اقدامی راهبردی و با اهمیت

معاون وزیرنفت اظهار کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌منظور تسهیل و تسریع روند اجرای طرح‌های منطقه مکران، آماده همکاری در زمینه‌های مختلف و رفع موانع و مشکلات است.