مهار آتش سوزی | خبر معتبر
آتش سوزی شیرخوارگاه آمنه مهارشد ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
کودکان در سلامت کامل

آتش سوزی شیرخوارگاه آمنه مهارشد

رییس مرکز اورژانس تهران از مهار آتش‌سوزی شیرخوارگاه آمنه پایتخت خبر داد و افزود: با تلاش آتش‌نشانان این حادثه مهار و همه کودکان و کارکنان حاضر در این شیرخوارگاه به سلامت خارج شدند.