مهدی حیدری فرماندار دماوند | خبر معتبر
فعالیت فضاهای ورزشی در دماوند با محدودیت همراه است ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
فرماندار دماوند:

فعالیت فضاهای ورزشی در دماوند با محدودیت همراه است

اعمال محدودیت فعالیت فضاهای ورزشی در سال ۹۹ به منظور اجرای مصوبات ملی کرونا و حفظ سلامت مردم و ورزشکاران بود.

حضور خیران در دوران همه گیری کرونا اثر بخش است ۰۶ اسفند ۱۳۹۹
فرماندار دماوند:

حضور خیران در دوران همه گیری کرونا اثر بخش است

فرماندار دماوند گفت: انجام امور خیر در تاریخ، فرهنگ و سرزمین ما سابقه‌ای طولانی دارد و از دیرباز همه افراد در حد بضاعت خود به امور حسنه پرداخته‌اند.