مهدی طارمی | خبر معتبر
طارمی به پورتو پرتغال پیوست ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
طی قراردادی،

طارمی به پورتو پرتغال پیوست

رسانه رکورد پرتغال اعلام کرد که مهدی طارمی قرارداد خود را با باشگاه پورتو پرتغال امضا کرده است.