مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت ذوب آهن | خبر معتبر
ذوب آهن با تولید ریل ملی ایران را سربلند کرد ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
تولید ریل ملی؛

ذوب آهن با تولید ریل ملی ایران را سربلند کرد

معاون برنامه ریزی ذوب آهن اصفهان از تولید ریل ملی خبر داد و گفت:ذوب آهن اصفهان در مسیر تولید این محصول سختی‌ها و مقاومت‌های بسیاری را تحمل نمود اما ایران و ایرانی را با تولید این محصول دارای ارزش افزوده بالا سربلند کرد.