مکمل های غذایی | خبر معتبر
مصرف خودسر مکمل های غذایی مضرر است ۱۶ بهمن ۱۳۹۹
تغذیه در کرونا:

مصرف خودسر مکمل های غذایی مضرر است

مسئول تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، در ارتباط با مصرف مکمل های تغذیه ای در دوران کرونا، نکاتی را یادآور شد.