کارت سوخت | خبر معتبر
کارت سوخت خودروهای سنگین روزانه شارژ خواهد شد ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
معاون سازمان راهداری خبر داد؛

کارت سوخت خودروهای سنگین روزانه شارژ خواهد شد

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری کشور از تخصیص روزانه سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی بر مبنای پیمایش خبر داد.

جزئیات سهمیه کارت‌ سوخت های جدید و المثنی ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

جزئیات سهمیه کارت‌ سوخت های جدید و المثنی

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:سهمیه کارت‌های سوخت مفقودی، در کارت سوخت المثنی حفظ می‌شود.