کارخانه | خبر معتبر
برخی مسئولین به بهانه قوانین برای تولیدکنندگان مشکل تراشی می کنند ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
امام جمعه موقت ورامین:

برخی مسئولین به بهانه قوانین برای تولیدکنندگان مشکل تراشی می کنند

ورامین- امام جمعه موقت ورامین گفت: برخی مسئولین به بهانه قوانین برای تولیدکنندگان مشکل تراشی می کنند