کارشناسی | خبر معتبر
آغاز انتخاب واحد دانشجویان علوم بهزیستی ۰۶ اسفند ۱۳۹۹
مدیریت امور آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اعلام کرد؛

آغاز انتخاب واحد دانشجویان علوم بهزیستی

دانشجویان ورودی ۱۳۹۹ مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی می توانند از ۱۲ تا ۱۴ اسفندماه ۹۹ نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.

آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴ شهریور برگزار می شود ۰۷ شهریور ۱۳۹۹
با رعایت پروتکل های بهداشتی؛

آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴ شهریور برگزار می شود

آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۹۹ با رعایت پروتکل های بهداشتی روز جمعه ۱۴ شهریورماه برگزار می شود.