کارشناس هواشناسی | خبر معتبر
وضعیت اب و هوا در روز های اینده/ تهران شاهد بادهای شدید خواهد بود ۰۶ اسفند ۱۳۹۹
پیش بینی اب و هوا؛

وضعیت اب و هوا در روز های اینده/ تهران شاهد بادهای شدید خواهد بود

جزئیات وضعیت آب و هوایی نقاط مختلف کشور در روزهای آینده تشریح شد.