کارمزد وام | خبر معتبر
افزایش کارمزد خدمات بانکی با چه بهانه ؟ ۱۴ آبان ۱۳۹۹
طی بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی،

افزایش کارمزد خدمات بانکی با چه بهانه ؟

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در انتقاد به افزایش کارمزد خدمات بانکی، به نرخ سود تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: اگر قرار است هزینه بانک‌ها از این طریق تامین شود باید نرخ سود تسهیلات پرداختی کاهش یابد.