کارگر | خبر معتبر
خاموش شدن چراغ قدیمی ترین تصفیه خانه قند کشور/بیکاری ۵۰۰ کارگر ورامینی! ۱۵ مهر ۱۳۹۹
گزارشی از تعطیلی کارخانه ای با ۸۰ سال قدمت،

خاموش شدن چراغ قدیمی ترین تصفیه خانه قند کشور/بیکاری ۵۰۰ کارگر ورامینی!

اشتغال در جوامع بشری بعنوان مهمترین رکن محسوب میگردد؛ چراکه فعالیت اقتصادی مناسب علاوه بر رشد یک منطقه شرایط ایده آل را برای فرد یا یک خانواده به همراه خواهد داشت.

۳ماه از سال گذشت؛پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران روی میزدولت ماند ۰۶ تیر ۱۳۹۹

۳ماه از سال گذشت؛پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران روی میزدولت ماند

تعیین حق مسکن کارگران از همان ابتدای سال با حواشی بسیاری همراه بود، حال در آخرین مورد اگر دولت نامه وزیر کار را تصویب کند، حق مسکن از تیر اعمال می شود و دیگر مابه‌التفاوتی پرداخت نمی‌شود.

۶۰ درصد شاغلان کشور بیمه ندارند ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

۶۰ درصد شاغلان کشور بیمه ندارند

مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه اکثر افراد اضافه شده به بازار کار در سال های 1394 تا 1398، تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند، اعلام کرد: به طور متوسط نزدیک به 60 درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند.