کاظم فتاح دماوندی | خبر معتبر
احتمال جنگ آمریکا با ایران مردود است/افزایش امید به آینده با روی کار آمدن دولت جوان و حزب الهی ۲۸ دی ۱۳۹۹
امام جمعه دماوند:

احتمال جنگ آمریکا با ایران مردود است/افزایش امید به آینده با روی کار آمدن دولت جوان و حزب الهی

امام جمعه دماوند با اشاره به اینکه با روی کارآمدن دولت جوان انقلابی و حزب‌الهی امید به آینده بیشتر می‌شود، گفت: منافع آمریکا در گرو بی‌ثباتی و آشوب در منطقه ما است.