کالا‌های اساسی | خبر معتبر
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا های اساسی ۰۴ اسفند ۱۳۹۹
خبر مهم سخنگوی دولت؛

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا های اساسی

سخنگوی دولت ضمن اشاره به ادامه تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی اظهار داشت: برخی سعی کردند روغن را ۴ برابر بیاورند و در بازار عرضه کنند، اما موفق نشدند.