کانال +۱۸ | خبر معتبر
دلشوره «مومو» تا کانال مثبت ۱۸ ۳۰ مهر ۱۳۹۹
درددل‌های والدین از آموزش مجازی از،

دلشوره «مومو» تا کانال مثبت ۱۸

«همه ساعات فرزندم در تبلت می‌گذرد. یا درس می‌خواند و یا بازی می‌کند. مدام یک گوشه نشسته و سرش توی تبلت است و این موضوع نگران‌کننده است. اصلا نمی‌دانم چه می‌کند. نه از بازی‌ها سر در می‌آورم و نه متوجه می‌شوم به کدام سایت وارد می‌شود».