کاهش قیمت مرغ | خبر معتبر
قیمت مرغ کاهش می یابد ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی خبر داد؛

قیمت مرغ کاهش می یابد

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت: تعلل وزارت جهاد در رفع ایرادات سامانه بازارگاه تولیدکنندگان و کارخانجات را دچار مشکل کرده است.