کاهش قیمت موز | خبر معتبر
موز ارزان شد/ عرضه مرغ گرم از امروز کلید خورد ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
معاون وزیر سمت خبر داد:

موز ارزان شد/ عرضه مرغ گرم از امروز کلید خورد

معاون وزیر صمت از عرضه مرغ گرم به نرخ مصوب از امروز در شبکه توزیع منتخب خبر داد.