کاپیتان شیرکوند | خبر معتبر
بی‌صداتر از سال‌های قبل حرکت می‌کنیم ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
کاپیتان تیم والیبال شهرداری ورامین؛

بی‌صداتر از سال‌های قبل حرکت می‌کنیم

کاپیتان تیم والیبال شهرداری ورامین گفت: به محض مشخص شدن تکلیف قراردادهای داخلی، نسبت به پرداخت بدهی‌های خارجی هم اقدام خواهیم کرد.