کتابخانه عمومی ورامین | خبر معتبر
کاهش ۵ هزار و ۵۰۰ عضو فعال کتابخانه ورامین در ایام کرونا ۲۴ آبان ۱۳۹۹
مسئول نهاد کتابخانه عمومی شهرستان ورامین عنوان کرد؛

کاهش ۵ هزار و ۵۰۰ عضو فعال کتابخانه ورامین در ایام کرونا

مسئول نهاد کتابخانه عمومی ورامین از کاهش ۵ هزار و ۵۰۰ عضو فعال کتابخانه ورامین در ایام کرونا خبر داد و گفت: هم اکنون ۴هزار عضو داریم که به علت کرونا از دادن کتاب به آنها نیز معذوریم.