کتاب درسی | خبر معتبر
سامانه کتاب الکترونیکی و تعاملی رشد رونمایی شد ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

سامانه کتاب الکترونیکی و تعاملی رشد رونمایی شد

سامانه کتاب الکترونیکی و تعاملی رشد جهت دسترسی رایگان دانش‌آموزان و معلمان به کتاب‌های درسی و منابع آموزشی دیجیتال رونمایی شد.

تمام کتب درسی تا ۱۴ شهریور توزیع می‌شود ۳۱ تیر ۱۳۹۹
زمان توزیع کتاب اعلام شد،

تمام کتب درسی تا ۱۴ شهریور توزیع می‌شود

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: توزیع کتاب‌های درسی تمام دوره های تحصیلی از منطقه به مدرسه در بازه زمانی 20 مرداد تا 14 شهریور انجام می‌شود.