کتاب مدارس | خبر معتبر
تمام کتب درسی تا ۱۴ شهریور توزیع می‌شود ۳۱ تیر ۱۳۹۹
زمان توزیع کتاب اعلام شد،

تمام کتب درسی تا ۱۴ شهریور توزیع می‌شود

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: توزیع کتاب‌های درسی تمام دوره های تحصیلی از منطقه به مدرسه در بازه زمانی 20 مرداد تا 14 شهریور انجام می‌شود.