کتک | خبر معتبر
آخرین وضعیت کودک ۳ ساله‌ای که توسط مادرش آزار دید ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

آخرین وضعیت کودک ۳ ساله‌ای که توسط مادرش آزار دید

مدیرکل بهزیستی استان خراسان رضوی توضیحاتی را درباره آخرین وضعیت کودکی که توسط مادرش آزار دیده بود، ارائه کرد.