کرج-چالوس | خبر معتبر
همزمانی بارندگی و ترافیک سنگین در جاده کرج-چالوس ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
مرکز مدیریت راه ها اعلام کرد

همزمانی بارندگی و ترافیک سنگین در جاده کرج-چالوس

مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی را اعلام کرد.