کرمان | خبر معتبر
سود ۱۰ برابری خرید و فروش سیر برای دلالان ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
زمانی که نظارت نباشد

سود ۱۰ برابری خرید و فروش سیر برای دلالان

کشاورزان در شمال کرمان و در یکی از گرم‌ترین مناطق ایران در حال برداشت سیر هستند اما سود ۱۰ برابری این محصول به جیب دلالان می‌رود.