کرونا در قرچک | خبر معتبر
تجلیل شورای اسلامی شهر قرچک از مدافعان سلامت ۲۰ آبان ۱۳۹۹
با حضور مسئولین شبکه بهداشت،

تجلیل شورای اسلامی شهر قرچک از مدافعان سلامت

رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قرچک در حاشیه نشست شورا از چند تن از مدافعان سلامت تجلیل کردند.