کرونب انگلیسی | خبر معتبر
جولان کرونای انگلیسی در ایران ۰۴ اسفند ۱۳۹۹

جولان کرونای انگلیسی در ایران

رییس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت جزئیاتی در خصوص کرونای انگلیسی بیان کرد و گفت: کرونای انگلیسی چند روزی ست که در کشورمان فراگیر شده است.