کریم رئوف | خبر معتبر
خسارت ۱۶میلیارد تومانی در آتش‌سوزی دامداری فشافویه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
در حادثۀ شب گذشته؛

خسارت ۱۶میلیارد تومانی در آتش‌سوزی دامداری فشافویه

بخشدار فشافویه گفت: آتش‌سوزی گسترده در دامداری بخش فشافویه ۱۶ میلیارد تومان خسارت به جا گذاشت.