کسب و کارهای وام دار | خبر معتبر
مشاغلی که مشمول تنفس سه ماهه اقساط تسهیلات شدند ۲۱ اسفند ۱۳۹۸

مشاغلی که مشمول تنفس سه ماهه اقساط تسهیلات شدند

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصادیق کسب و کارهایی که مشمول سه ماه تعویق اقساط وام‌هایشان خواهند بود را اعلام کرد. به گزارش خبر معتبر- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصادیق کسب و کارهایی که مشمول سه ماه تعویق اقساط وام‌هایشان خواهند بود را اعلام کرد. در پی مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد […]