کشاورزی پاکدشت | خبر معتبر
خسارت ۹۰۰ میلیاردی کرونا به گلکاران پاکدشتی ۱۹ مهر ۱۳۹۹
دولت هیچ حمایتی نکرده است،

خسارت ۹۰۰ میلیاردی کرونا به گلکاران پاکدشتی

با شیوع کرونا و خسارت ۹۰۰میلیاردی گلکاران پاکدشتی و عدم حمایت دولت تولید کنندگان گل و گیاهان زینتی و شاخه بریده به امید درآمد و فراق از مشکلات همچنان با سختی های فراوان در حال تولید هستند.