کشتی فرنگی | خبر معتبر
عدم پوشش بیمه‌ای و تأمین شغل مهم‌ترین مشکلات ملی‌پوشان ۱۸ مهر ۱۳۹۹
ملی پوش کشتی فرنگی:

عدم پوشش بیمه‌ای و تأمین شغل مهم‌ترین مشکلات ملی‌پوشان

ملی‌پوش کشتی فرنگی گفت: از مسؤولان انتظار داریم نسبت به پوشش بیمه‌ای و تأمین شغل ملی‌پوشان برنامه‌ریزی کنند تا این قشر که تعدادشان هم زیاد نیست، بدون دغدغه به تمرینات و مسابقات بپردازند.