کشت کلزا | خبر معتبر
ورامین از حاصل‌خیزترین دشت‌های استان تهران /کشت کلزا در ۵۴۰هکتار از اراضی این دشت ۰۱ بهمن ۱۳۹۹
مدیر جهادکشاورزی شهرستان ورامین:

ورامین از حاصل‌خیزترین دشت‌های استان تهران /کشت کلزا در ۵۴۰هکتار از اراضی این دشت

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ورامین از کشت کلزا در ۵۴۰هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.