۱۳ به در | خبر معتبر
ممنوعیت تجمع در تفرجگاه ها در روز طبیعت ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار تهران خبر داد؛

ممنوعیت تجمع در تفرجگاه ها در روز طبیعت

تهران- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار تهران با اشاره به رنگ بندی کرونایی در استام گفت: همزمان با سیزدهم فروردین ماه و روز طبیعت هرگونه تجمع در تفرجگاه‌های استان تهران ممنوع می باشد.