۲۲ بهمن ماه | خبر معتبر
کیفیت هوای استان تهران در ۲۲ بهمن ماه سالم است ۲۲ بهمن ۱۳۹۹

کیفیت هوای استان تهران در ۲۲ بهمن ماه سالم است

تهران- کیفیت هوای پایتخت چهارشنبه ۲۲ بهمن ماه با کاهش غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در شاخص لحظه‌ای ۷۱ در شرایط سالم یا همان قابل قبول است.