۲۲ نقطه حساس شهر پاکدشت | خبر معتبر
مرکز پایش تصویری و کنترل ترافیک شهرداری پاکدشت افتتاح شد ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
شهردار پاکدشت:

مرکز پایش تصویری و کنترل ترافیک شهرداری پاکدشت افتتاح شد

پاکدشت-شهردار پاکدشت از مرکز پایش تصویری و کنترل ترافیک شهرداری پاکدشت خبر داد.