اردبیل | خبر معتبر
بازگشت ۱۷۰۰ هکتار از اراضی ملی اردبیل ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
رئیس کل دادگستری استان اردبیل:

بازگشت ۱۷۰۰ هکتار از اراضی ملی اردبیل

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: طی سال‌جاری ۱۷۰۰ هکتار از اراضی ملی استان اردبیل به بیت‌المال بازگشت و برای ۳۲۰ هکتار از این اراضی سند تک‌برگی صادر شده است.