ادبیات ارباب رعیتی زاکانی با دانشجویان
ادبیات تحقیرآمیز شهردار تهران با دانشجویان واکنش برانگیز شد،

ادبیات ارباب رعیتی زاکانی با دانشجویان

خبرمعتبر _ شهردار تهران که روزهای پرکاری را در جریان نا آرامی های اخیر کلانشهر تهران در میانه اعتراضات داشته، در معدود رویارویی خود با قشر دانشجو، آنچنان خشمناک و عناد از کف بریده با این قشر پرسشگر مواجه شد که گویی نه تنها هیچگونه سعه صدر و صبوری در برابر صدای مخالف ندارد، بلکه در این میان وقتی عرصه را برای اقناع مخاطب منتقدش تنگ می بیند، کنترلی بر اعصاب و ادبیات خود نیز ندارد!

پر بازدیدترین اخبار RSS جدیدترین اخبار مهرRSS اخرین اخبار خبرگزاری فارس