۱۸۴ دکتر دامپزشک در شهرستان ورامین فعال هستند/گشت منظم در مراکز واحد‌های تولیدی و توزیع دام اولویت مجموعه می باشد/معدوم سازی بیش از ۷ تن فرآورده های دامی در ۱۰ ماهه اول سال
رییس سازمان دامپزشکی شهرستان ورامین:

۱۸۴ دکتر دامپزشک در شهرستان ورامین فعال هستند/گشت منظم در مراکز واحد‌های تولیدی و توزیع دام اولویت مجموعه می باشد/معدوم سازی بیش از ۷ تن فرآورده های دامی در ۱۰ ماهه اول سال

خبرمعتبر_رییس سازمان دامپزشکی شهرستان ورامین: ۱۸۴ دکتر دامپزشک در شهرستان ورامین فعال می باشد که در گشت های های منظم و در مراکز مختلف فعال می باشند.

پر بازدیدترین اخبار RSS جدیدترین اخبار مهرRSS اخرین اخبار خبرگزاری فارس