شریف آباد پاکدشت | خبر معتبر
تحول عمرانی خدماتی و فرهنگی شریف‌آباد با مساعدت سازمان شهرداری‌های کشور ۰۳ آبان ۱۳۹۹
شهردار شریف آباد:

تحول عمرانی خدماتی و فرهنگی شریف‌آباد با مساعدت سازمان شهرداری‌های کشور

شهردار شریف‌آباد از دستور مساعدت ویژه معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای حل مشکل‌های چندساله این شهر و تحول عمرانی خدماتی و فرهنگی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.