شهردار | خبر معتبر
تقدیر استاندار تهران از عملکر مطلوب شهرداری پاکدشت ۱۶ بهمن ۱۳۹۹

تقدیر استاندار تهران از عملکر مطلوب شهرداری پاکدشت

پاکدشت ـ شهردار پاکدشت در زمینه پیشبرد اهداف سازمانی حوزه اتباع و مهاجرین خارجی تقدیر شد.

شهردار پاکدشت انتخاب شد ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
به اتفاق آرا ؛

شهردار پاکدشت انتخاب شد

صبح امروز شهردار جدید پاکدشت به اتفاق آرا انتخاب شد.