شکایت | خبر معتبر
۹۰ درصد شکایت‌های اتحادیه سنگبرهای شهرری مربوط به سنگ قبر است ۱۶ آبان ۱۳۹۹
رئیس اتحادیه سنگبرهای شهری:

۹۰ درصد شکایت‌های اتحادیه سنگبرهای شهرری مربوط به سنگ قبر است

رئیس اتحادیه سنگبرهای شهری ری با بیان اینکه اتحادیه بر قیمت سنگ فروشی ها نظارت دارد، گفت: ۹۰ درصد موارد شکایتی به اتحادیه سنگبری‌ها مربوط به سنگ قبر فروشان است.

از کدام پزشکان بیش‌ترشکایت می‌شود؟ ۰۷ تیر ۱۳۹۹

از کدام پزشکان بیش‌ترشکایت می‌شود؟

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: بیماران زنان و زایمان، دندانپزشکی، جراحی عمومی و رشته جراحی پلاستیک بیش‌ترین شکایت را داشته‌اند.