عذرخواهی | خبر معتبر
امام جمعه ملارد از وزیر بهداشت عذرخواهی کرد ۲۱ شهریور ۱۳۹۹
طی یک نامه،

امام جمعه ملارد از وزیر بهداشت عذرخواهی کرد

امام جمعه ملارد در نامه‌ای از وزیر بهداشت عذرخواهی کرد.