هیئات مذهبی، همکار قوه قضاییه می شوند
شرایط همکاری نهادهای مردمی؛

هیئات مذهبی، همکار قوه قضاییه می شوند

بند الف ماده ۱ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه، ۷ نهاد می توانند با ثبت نام در سامانه مشارکت با دستگاه قضایی همکاری کنند.

پر بازدیدترین اخبار RSS جدیدترین اخبار مهرRSS اخرین اخبار خبرگزاری فارس